Boekpresentatie ROCK da HOOGOVENS door Frans Hagendoorn

17 mei 2019, van 20:00 tot 21:30 | Winterdijk 30b, Waalwijk

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Leuk nieuws vanuit Schrijfatelier Waalwijk. Eén van deelnemers, Frans Hagendoorn, heeft een nieuw boek geschreven: ROCK da HOOGOVENS. Op 17 mei vindt zijn boekpresentatie plaats.

Over de boekpresentatie

In een interview door Joep Trommelen met de schrijver wordt ingegaan op twee aspecten.

Ondanks dat het boek een prettig leesbare speurdersroman is, is de achtergrond van groot belang. Het speelt in de jaren 80 tegen het licht van een van de grootste staalfabrieken van Europa, de voormalige Hoogovens, thans Tata Steel in het duingebied tussen Wijk aan Zee en het Noordzeekanaal. Dit bedrijf is een klassiek voorbeeld van de voor- en nadelen die nauwe verbondenheid tussen mega werkgever en omgeving met zich meebrengt.

Lang overheersten de voordelen: goede werkgelegenheid, goede sociale en culturele voorzieningen, ook voor de noodzakelijke arbeidsmigranten. Daarna gingen economische problemen een rol spelen. Uitbreiding werd noodzakelijk. Hierdoor moest kostbaar duingebied worden opgeofferd en kwamen bedrijfsterreinen vlak bij woonkernen te liggen. Gevolg: geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Aandacht dus voor de invloed van ongebreideld kapitalisme op de samenleving, in dit geval vooral op het milieu. Het lijkt erop - zeker vor de bewoners van Wijk aan Zee - dat hier sprake is van een langzame verschuiving van mutualisme naar parasitisme.

Daarnaast is het een speurdersroman. Drie oude vrienden zien elkaar na vijftien jaar terug en komen op het spoor van een ingenieuze fraude. Inzet is waardevol duingebied langs de weg van Beverwijk naar Wijk aan Zee dat staalgigant Hoogovens wil gebruiken voor uitbreiding van zijn fabrieken. Tussendoor lossen ze de moord op een leraar aan hun oude middelbare school op.

Praktische informatie

Je bent welkom op vrijdag 17 mei om 20.00 uur in bij Winterdijk 30b in Waalwijk. Toegang is gratis.