Tilburg drukt zich uit: Katholieke herinneringscultuur

23 maart 2021, van 19:30 tot 20:45 | online meeting via Zoom, link volgt na inschrijving

Kosten: gratis (wel vooraf aanmelden)

De vierde bijeenkomst wordt ingeleid door de Nederlandse historicus Albert van der Zeijden, werkzaam bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en een van de redacteuren van de publicatie Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland (Nijmegen 2012). Van der Zeijden deed onderzoek naar de betekenis van het Peerke Donders Park waar nu een kapel, een geboortehuis en een museum aan Peerke Donders herinneren.

Albert van der Zeijden

De discussie over het standbeeld is volgens Van der Zeijden teveel in een goed- en fout-discussie beland, en kan het standbeeld van Peerke nauwelijks meer goed doen. De historicus stelt dat er verschillende recepties en percepties van Peerke Donders zijn, waarbij hij benadrukt dat Peerke op zeker moment ook een volksheilige was, een arme weverszoon die niet ‘met een gouden lepel in zijn mond’ was geboren en die het behoorlijk wat moeite kostte om überhaupt te kunnen studeren en priester te worden. In het Peerke Donders Paviljoen ziet Van der Zeijden dat de naastenliefde centraal staat en niet het kolonialiserende, dat nu vooral het debat rondom het standbeeld bepaalt.

Vanuit dit perspectief volgt een gesprek onder de deelnemers, die ieder vanuit hun eigen referentiekader reflecteren op de betekenis van Peerke Donders, het Peerke Donders Park en het standbeeld aan het Wilhelminapark.

Tilburg drukt zich uit over het standbeeld van Peerke Donders

Meerstemmigheid rondom het standbeeld van Peerke Donders, dat is het onderwerp voor vijf online bijeenkomsten, georganiseerd door het TijdLab (Bibliotheek Lochal en Stadsmuseum Tilburg). Sinds 2018 is het standbeeld in opspraak en bereiken vooral tegengeluiden de pers en sociale media. Met het programma meerstemmigheid wil het TijdLab meerdere mensen aan het woord laten, waardoor het niet zozeer een kwestie wordt van goed of fout of zwart en wit, maar een genuanceerd geluid. Daarvoor zijn vele stemmen nodig: jong en oud, zwart en wit, gelovig of ongelovig, liefst een zo divers mogelijk publiek.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 23 maart
Tijd: 19.30 -20.45 uur. Inloggen vanaf 19.15 uur
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: gratis
Aanmelden: via info@stadsmuseumtilburg.nl, onder vermelding van je voorkeur voor 1 of meer van de 5 online bijeenkomsten uit deze serie

Foto: Schmidlin / Collectie Regionaal Archief Tilburg

Tilburg drukt zich uit bijeenkomsten

De vijf bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen digitaal. Hoewel het aantal deelnemers dan in principe eindeloos is, wil het TijdLab de groep niet te groot maken om een goed gesprek te kunnen voeren. Belangstellenden schrijven zich in voor de gewenste bijeenkomsten en geven een voorkeur van 1 tot en met 5. Medewerkers van het TijdLab maken een indeling op basis van genoemde voorkeur.

  1. woensdag 10 februari: Emoties bij standbeeld Peerke Donders
  2. dinsdag 23 februari: Missionarissen verbeeld
  3. dinsdag 9 maart: Brabanders in 19e-eeuws Suriname
  4. dinsdag 23 maart: Katholieke herinneringscultuur
  5. dinsdag 6 april: Oprichting van monumenten - blijvende waardering?

Dit programma is onderdeel van het project Tilburg drukt zich uit. Hier vind je ook boekentips rondom dit onderwerp van onze collectioneur Leonoor van Dam.