Voorleeshalfuurtje in 't Sant

6 april 2022, van 15:30 tot 16:00 | de Bibliotheek 't Sant

Kosten: gratis (wel vooraf aanmelden)

Elke maand wordt er voorgelezen aan peuters en kleuters in Wijkcentrum ’t Sant. Van 15.30 tot 16.00 uur zijn kinderen van 2 tot 6 jaar welkom met hun (groot)ouders/verzorgers. Dit voorleeshalfuurtje wordt verzorgd door de Bibliotheek ’t Sant, in samenwerking met ContourdeTwern.

Antoinette leest voor!

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk een grotere woordenschat. Al in de eerste levensjaren van het kind wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn later gemotiveerd om zelf te leren lezen. Ze blijken bovendien taalvaardiger te zijn, teksten beter te begrijpen en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen.

Praktische informatie

Datum: woensdag 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april en 4 mei
Tijd: 15.30 tot 16.00 uur
Locatie: de Bibliotheek 't Sant
Leeftijd: 2 t/m 6 jaar samen met begeleider
Kosten: gratis
Aanmelden: sant@bibliotheekmb.nl

Let op: Lees voor je komst onze huisregels.

NVD2022