Overzicht van helpende instanties

Belastingdienst

De Belastingdienst heft en int belastingen in Nederland. Hij keert ook toeslagen uit. Bijvoorbeeld als financiële steun in de zorg bij ziekte of bij de huur van een woning.

CAK

Het CAK, of het Centraal Administratiekantoor, is een organisatie die regelingen voor de overheid uitvoert. Vooral als het gaat om zorg, zoals de regeling onverzekerden en de regeling gemoedsbezwaarden. Ook maakt het CAK wetten en regels begrijpelijk voor burgers.  

CBR

Voor vragen over het halen of verlengen van je rijbewijs, kun je naar het CBR. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen helpt je op weg met informatie over geschikte rijscholen, theorie- en praktijkexamens of een gezondheidsverklaring.

CIZ

Wie blijvend intensieve zorg nodig heeft, kan die soms krijgen dankzij de Wet langdurige zorg. Het CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg – onderzoekt of je ervoor in aanmerking komt.

CJIB

Het CJIB – voluit: Centraal Justitieel Incassobureau – int de geldboetes voor de overheid. Niet alleen verkeersboetes, maar bijvoorbeeld ook dwangsommen en schadevergoedingen. 

DUO

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Hij voert onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert de overheidsdienst de Wet inburgering uit. De DUO houdt zich onder meer bezig met: studiefinanciering verstrekken, diploma's erkennen en inburgeringscursussen organiseren.

LBIO

Het LBIO – Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen – helpt bij de inning van alimentatie. Volgens de wet zijn (ex-)partners verantwoordelijk voor de verzorging van hun kinderen. Ook zijn (ex-)partners verplicht voor elkaar te zorgen. Daarom moeten ze een financiële regeling treffen als ze uit elkaar gaan. Daarbij helpt het LBIO. 

RDW

De Dienst Wegverkeer, in het maatschappelijk verkeer aangeduid als RDW, verzorgt de registratie van rijbewijzen en gemotoriseerde voertuigen in Nederland. Je krijgt er bijvoorbeeld mee te maken bij de tenaamstelling, export en demontage van een voertuig.

RVR

Bij juridische problemen komen wetten en regels kijken. Bijvoorbeeld als je ontslagen bent, wilt scheiden of je uitkering is stopgezet en je bent het er niet mee eens. De RVR – Raad Voor Rechtsbijstand – wijst de weg bij het vinden van een oplossing.

SVB

De SVB, ook bekend als Sociale Verzekeringsbank, regelt de volksverzekeringen in Nederland. De organisatie zorgt ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Als je werkloos, ziek, arbeidsbeperkt of zwanger bent, kun je met het instituut te maken krijgen. Het zorgt voor de uitvoering van  werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheids- en de Ziektewet.