Uitnodiging voor de cursus Open Boek 2.0

De Bibliotheek Midden-Brabant biedt jaarlijks de praktische en informatieve cursus Open Boek 2.0 aan voor enthousiaste leerkrachten die lezen op school structureel en leuker willen maken. In januari 2020 starten we met een nieuwe cursus!

Lezen bevordert het leesplezier, de leesvaardigheid en de algemene ontwikkeling. Recent onderzoek toont aan dat leesbevordering een positief effect heeft op de leeshouding en schoolprestaties van leerlingen. Steeds meer scholen stellen daarom een leescoördinator aan voor het coördineren en structureren van het leesbevorderingsbeleid.

De leescoördinator vervult niet alleen uitvoerende taken rond leesbevordering, maar heeft ook taken rond planning en beleid. Zonder leescoördinator blijft leesbevordering op scholen vaak steken op het niveau van leuke, maar incidentele activiteiten.

De cursus Open Boek 2.0 legt een degelijke basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te geven (door een visie en beleid te ontwikkelen).

De cursus is ontwikkeld op initiatief van Stichting Lezen en is bedoeld voor leerkrachten die de taak van leescoördinator binnen hun basisschool op zich nemen, of zich willen verdiepen in leesbevordering. Bij voorkeur zijn het twee leerkrachten per school, verdeeld over onder- en bovenbouw.

De cursus Open Boek 2.0 richt zich op tal van zaken waarmee de leescoördinator zich bezighoudt, waaronder:

 • De verschillende soorten boeken;
 • Kennis van jeugdliteratuur;
 • Werkvormen voor fictie en non-fictie;
 • De relatie tussen leesinteresse, begrijpend lezen en werkstukken;
 • Leesbevordering en leesbeleving;
 • De schoolbibliotheek;
 • De professionalisering van het team. 

De slotopdracht van de cursus betreft het schrijven van een leesactiviteitenplan (als onderdeel van het taalbeleidsplan) om leesbevordering op school op een hoger niveau te brengen. De cursus sluit af met een certificaat en de leescoördinatoren worden uitgenodigd voor Het Netwerk Leesbevordering, dat twee keer per jaar een bijeenkomst over leesbevordering organiseert.

Praktische informatie

 • De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst.
 • De cursus is met 40 registeruren opgenomen in 'www.registerleraar.nl'.
 • Deelnemers krijgen opdrachten mee om de behandelde stof te kunnen toepassen in de dagelijks praktijk op school.
 • De kosten van de cursus bedragen € 363,00 per deelnemer (inclusief cursusmateriaal en btw).
 • De cursus Open Boek zal plaatsvinden van januari t/m mei in de Bibliotheek LocHal te Tilburg.
 • De zes bijeenkomsten duren van 18.30 tot 21.30 uur.
 • De cursus Open Boek zal plaatsvinden in één van workshopruimtes achter de jeugdafdeling in de Bibliotheek LocHal te Tilburg.·         
 • De bijeenkomsten zijn van 18.30 tot 21.30 uur, op woensdagavond 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april en 27 mei.

Inschrijven


Inschrijven doe je door een e-mail te sturen naar Ank de Brouwer onder vermelding van 'Open Boek'. Zet in de e-mail de naam en het e-mailadres van de deelnemer én de naam en het postadres van de school. Inschrijven is mogelijk tot en met 1 december 2019.