Alles Kids!

Gepubliceerd op: 14 maart 2017 09:00

Vandaag vindt in Assen het Nationale Bibliotheekcongres 2017 plaats. Dit jaar is het thema "Alles kids!" en draait het hele congresprogramma om kinderen en jongeren. Ook collega's van de Bibliotheek Midden-Brabant verzorgen een aantal inspiratiesessies, waarin ze vakgenoten vertellen over vier succesvolle projecten binnen de Bibliotheek Midden-Brabant: Liefde & Leven, het Young Adult Event, Programmeren & Mediawijsheid en het Taallab.

Liefde & Leven: zo haal je jongeren in huis!

Van loverboys tot lezen voor je lijst: er komen heel wat nieuwe onderwerpen op kinderen af als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Hoe ga je om met al dat huiswerk? Wat gebeurt er met je als je drank of drugs gebruikt? Jongeren zijn kwetsbaar en hebben veel vragen waarmee ze thuis op of op school niet altijd terecht kunnen. Ook hun ouders staan voor deze vragen.

De Bibliotheek Wagnerplein organiseerde een serie van drie avonden rondom 'Liefde & Leven', 'Bikkelen in de brugklas', en 'Sociale media & jongeren'. En het werkte. Door interactief theater, lezingen, film en workshops kregen jongeren en hun ouders op prikkelende wijze meer informatie over gevoelige en actuele onderwerpen. De avonden zijn opgezet met partners als ContourdeTwern, GGD Hart voor Brabant, Ready to School en R-Newt.

Vragen over Liefde & Leven? Mail collega Marieke Vermeer

Young Adult Event

Hoe prikkel je jongeren in deze snelle tijd, waarin ze liever zelf aan de knoppen zitten dan met een boekje in een hoekje? Laat ze zelf vloggen en bloggen, met hulp van professionals en van elkaar. Bij de Bibliotheek Midden-Brabant konden jongeren zichzelf laten zien en horen op het speciaal voor hen ontwikkelde Young Adult Event. Vlogger en BookTuber Chinouk Thijssen (video), blogger Emmy van Ruijven en schrijver Anja Janssen leerden jongeren de ins & outs van het vloggen, bloggen en schrijven. Digitale vaardigheden en het ontwikkelen van vertel- en schrijftalent op elke mogelijke manier stonden zo centraal.

Vragen over het Young Adult Event? Mail collega Marieke Vermeer

Robots, Virtual Reality en Raspberry Pi

Er groeit nu een generatie op die digitale middelen en digitale media als de norm ziet en deze volop gebruikt. Het onderwijs zet de eerste stappen naar het integreren van nieuwe digitale leermiddelen en leerdoelen, maar dit is vaak nog geen vast onderdeel binnen het curriculum. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren spelenderwijs bezig kunnen zijn met programmeren, digitale creatie en mediawijsheid.

Bibliotheek Midden-Brabant heeft hiervoor diverse programma's ontwikkeld: een Digilab waar kinderen kunnen experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe media, CoderDojo’s waar kinderen samen leren programmeren, een traject met leerkrachten in het basisonderwijs om programmeren een blijvende plek in de lessen te geven en binnen- en buitenschoolse workshops door mediacoaches. Wij richten ons op duurzame talentontwikkeling van de doelgroep en werken daarom samen met partners als de Tilburg University, het Ontdekstation, Mediamarkt en overkoepelende onderwijsorganisaties.

Vragen over programmeren, digitale creatie of mediawijsheid?
Mail collega Miriam van den Beemt of Jantien Borsboom
 

Nieuwe oplossingen door het Taallab

Het Taallab is een werkplaats voor pabo-studenten, leerlingen uit het primair onderwijs, ouders, leerkrachten en andere professionals op het gebied van taal en lezen. In het Taallab werken al deze partijen samen aan vernieuwende benaderingen van vraagstukken op het vlak van taal en lezen. Verder is er aandacht voor het vertalen van actuele wetenschappelijke inzichten rondom lezen naar de praktijk. Drijvende krachten achter het Taallab zijn de Bibliotheek Midden-Brabant en Fontys Pabo Tilburg.

Een actueel vraagstuk vormt steeds het vertrekpunt voor de activiteiten in het Taallab. Bijvoorbeeld: 'Hoe kunnen we onderwijs in technische leesvaardigheid verbinden met (meer) leesplezier?' Pabo-studenten bestuderen het vraagstuk zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk. In het Taallab ontmoeten ze inspirerende gasten, bijvoorbeeld iemand die manieren ontwikkelt om laaggeletterde volwassenen tot lezen te verleiden. Vervolgens ontwikkelen de studenten een concept waarin alle elementen voor de oplossing van het vraagstuk samenkomen. Kinderen komen naar het Taallab om ‘proefpersoon’ te zijn en hun ervaringen te delen. Daarna is het tijd voor de confrontatie met de praktijk buiten het Taallab: vaak komen er heel verrassende oplossingen uit!  

Vragen over het Taallab? Mail collega Coosje van der Pol