Vijf illustratoren in de race om nuuw Tilburgs leesplèngske te maken

Gepubliceerd op: 12 maart 2019 09:51

In het TijdLab van de LocHal wordt gewerkt aan een nieuw Tilburgs leesplankje. Vijf illustratoren hebben voorstellen ingediend voor dat nuuwe Tilburgs leesplèngske. Zij presenteren op zaterdag 16 maart hun ideeën voor het leesplankje.

Stijlverschillen

Vijf illustratoren hebben een voorstel ingediend: L.E.O. Faes, Monica Hajek, Renée van den Kerkhof, Carmen Groenefelt en Ruben Topia. De stijlen die zij hanteren zijn heel verschillend. Er valt zodoende echt wat te kiezen. Ook hebben een aantal illustratoren ideeën voor een alternatieve vormgeving en zelfs voor een andere aanpak van het leesplankje ingediend. Op 16 maart krijgen ze alle gelegenheid om hun visie op het nieuwe leesplankje naar voren te brengen.

Woorden voordragen

De illustratoren zorgen voor de illustratie en vormgeving van het nieuwe leesplankje. De woorden die op het leesplankje zullen verschijnen worden aangedragen door bezoekers van het TijdLab. Inmiddels zijn er sinds begin januari zo'n 300 woorden (met schetssuggesties voor de illustrator) voorgedragen. Deze woorden hangen op de wanden van het TijdLab. Tot maandag 1 april 2019 kunnen daar nog meer woorden worden voorgedragen.

Het project om te komen tot een nieuw Tilburgs leesplankje maakt onderdeel uit van een expositie en reeks lezingen, workshops en rondleidingen onder de noemer 'Lezen, Leesplanken en Identiteit' in het TijdLab. Bij 'Lezen, Leesplanken en Identiteit' zijn betrokken de Bibliotheek LocHal, Stadsmuseum Tilburg, Erfgoed Tilburg, TilburgsAns, de Stichting Tilburgse Taol en de Fraters van Tilburg.

Talkshow

De illustratoren ontvouwen hun ideeën voor het nieuwe leesplankje tijdens een talkshow. De talkshow vindt plaats op zaterdag 16 maart van 14.00 uur tot 15.15 uur in het TijdLab (Bibliotheek LocHal). Gespreksleider is Tim van der Avoird, voorzitter van de Stichting Tilburgse Taol. Ook het publiek krijgt de gelegenheid om met de illustratoren in gesprek te gaan.

Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan door het sturen van naam, e-mailadres en de vermelding 'Talkshow leesplankje' naar TijdLab@bibliotheekmb.nl. Meer informatie over de talkshow en alle andere activiteiten in het TijdLab is te vinden op www.lochal.nl/tijdlab.

- Foto: Stijlvoorstellen voor de illustraties op het nieuwe leesplankje van respectievelijk L.E.O. Faes, Monica Hajek, Renée van den Kerkhof, Carmen Groenefelt en Ruben Topia

Werkt bovenstaande button niet? Meld je dan aan door te mailen naar tijdlab@bibliotheekmb.nl