Bibliotheek helpt mensen met vragen over de digitale overheid

Gepubliceerd op: 2 juli 2019 15:53

Ruim 4 miljoen mensen kunnen moeilijk of niet omgaan met deze digitale overheid. Bibliotheken en overheidsorganisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om burgers dicht bij huis te ondersteunen. Bibliotheken bieden computervaardigheidscursussen aan en daar komt een Informatiepunt Digitale Overheid bij.

Informatiepunt Bibliotheek Kaatsheuvel en Loon op Zand

Bij het Informatiepunt kunnen mensen terecht met vragen over bijvoorbeeld toeslagen, belasting, rijbewijs, pensioen en uitkering. Als één van de kopgroepen start de Bibliotheek Midden-Brabant met een Informatiepunt in de Bibliotheekvestigingen van de gemeente Loon op Zand. Maandag 1 juli opende staatssecretaris Knops het eerste Informatiepunt van Nederland.

Vanaf 3 juli kunnen mensen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Kaatsheuvel en Loon op Zand met vragen over de (digitale) overheid. Bibliotheekmedewerkers van Bibliotheek Kaatsheuvel en Loon op Zand helpen graag verder, denken mee of verwijzen door. Ook kan men gratis computercursussen volgen, zodat mensen voortaan dingen zelf kunnen regelen met de overheid via de computer. Iedereen is van harte welkom tijdens een van de wekelijkse spreekuren in de Bibliotheek Kaatsheuvel of spreekuren op locatie in de Bibliotheek Loon op Zand. Een afspraak maken hoeft niet, lid zijn van de Bibliotheek is niet nodig en hulp is gratis.

 

‘Iedereen moet mee kunnen doen’

De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zo’n 4 miljoen mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid. ‘Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze Informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktisch hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden, aldus Staatssecretaris Knops.

Landelijk initiatief

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners: Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV zijn initiatiefnemers van het Informatiepunt Digitale Overheid. Het Informatiepunt is een eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over de (digitale) overheid. Daar worden mensen verder geholpen met eerstelijnsvragen over bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag aanvragen, studiefinanciering, uitkering en belasting. Speciaal opgeleide bibliotheekmedewerkers helpen mensen ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners in het maatschappelijke middenveld (bij persoonsgebonden vragen) of betreffende overheidsinstanties. Organisaties waarmee de Bibliotheek lokaal samenwerkt.

Lily Knibbeler, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek: ‘De Informatiepunten Digitale Overheid sluiten heel goed aan bij de maatschappelijke rol van de openbare bibliotheken in Nederland: midden in de samenleving en actief in het stimuleren van leren en gericht op ieders persoonlijke ontwikkeling’.

 

Landelijk dekkend netwerk

Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. Op 1 juli starten de eerste vijftien 'kopgroepbibliotheken', waaronder de Bibliotheek Midden-Brabant, die de weg plaveien voor de verdere landelijke dekking in de komende twee jaar.