Eerste Informatiepunt Digitale Overheid geopend in Bibliotheek Kaatsheuvel

Gepubliceerd op: 12 september 2019 16:30

Tijdens de aftrap: aanpak laaggeletterdheid van de gemeente Loon op Zand opende directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant, Herman Horst samen met wethouder Jan Brekelmans het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Kaatsheuvel.

Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer, via Internet. Dit is niet altijd makkelijk. Omdat iedereen mee moet kunnen doen in de steeds digitaler wordende samenleving kunnen mensen met vragen over overheidszaken, die via Internet geregeld moeten worden, terecht in de Bibliotheek.

Op weg helpen, meedenken en doorverwijzen

Jan Brekelmans: ‘Het informatiepunt helpt mensen op weg, door handvatten aan te reiken om digitale overheidszaken zelf te kunnen regelen. Bibliotheken bieden computervaardigheidscursussen aan. Daar is nu, vanuit een landelijk initiatief een Informatiepunt Digitale Overheid bij gekomen. Als één van de eerste Bibliotheken start de Bibliotheek Midden-Brabant met een Informatiepunt in de Bibliotheek Kaatsheuvel en spreekuren op locatie in de gemeente Loon op Zand. Daar ben ik vanzelfsprekend erg blij mee’. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen mensen terecht met vragen over bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van zorgtoeslag, het doen van belastingaangifte of het verlengen van een rijbewijs. Speciaal opgeleide Bibliotheekmedewerkers helpen mensen op weg, denken mee of verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners of overheidsorganisaties.

Het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Kaatsheuvel is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Ook kunnen mensen binnenlopen bij een van de spreekuren op verschillende locaties in de gemeente Loon op Zand. Het is niet nodig om een afspraak te maken of lid te zijn van de Bibliotheek. Hulp is gratis.

‘Wegwijzer van de samenleving’

Herman Horst: ‘Met dit Informatiepunt helpen we mensen op weg in de digitale wereld. Zo is de Bibliotheek de wegwijzer van de samenleving. En daarmee, nadrukkelijk samen met partners in het netwerk, van maatschappelijke meerwaarde in de strijd voor een geletterd én digitaal vaardig Loon op Zand’. De opstartfase wordt dan ook gebruikt voor contact en afstemming met lokale partners en het in kaart brengen van het brede aanbod.

Landelijk initiatief

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners (Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV) zijn initiatiefnemers van het Informatiepunt Digitale Overheid. Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de Bibliotheken. De eerste vijftien Bibliotheken, waaronder de Bibliotheek Midden-Brabant zijn gestart. Zij plaveien de weg voor de verdere uitrol in de komende twee jaar.

Meer info?

Voor meer informatie, data en tijden van de spreekuren op locatie: bibliotheekmb.nl/informatiepunt.

Foto: Pix4Profs