De bibliotheek van de toekomst legt verbindingen

Gepubliceerd op: 3 juli 2014 10:48

De bibliotheek van de toekomst wordt op vele plaatsen in het land vormgegeven. Of het nu DOK Delft is, waar innovatie al jaren hoog in het vaandel staat, of de OBA in Amsterdam die met haar prachtige gebouw van Jo Coenen een enorme aantrekkingskracht heeft op zowel de gewone Amsterdammer als studenten en toeristen.

Verbindingen leggen

Maar naast een iconisch gebouw en nieuwe innovatieve concepten is de rode draad bij alle bibliotheken van de toekomst in het land, toch wel het leggen van verbindingen met allerlei (doel)groepen en organisaties in de samenleving. Je kunt zeggen ‘what’s new?’ hieraan in onze participatiemaatschappij.

Bezoeker wordt expert

Het rapport Cohen over de bibliotheek van de toekomst geeft ook aan dat de bibliotheek als fysieke plek van belang is èn blijft voor sociale stijging en voor de leefbaarheid van wijk/dorp. De bezoeker die nu onze klant is, zal in de toekomst onze expert zijn. Er is een beweging op gang waarin we van het ‘traditioneel’ brengen van boeken en informatie, gaan naar het halen van ‘verhalen en kennis’ en deze met elkaar delen. Essentieel hierbij is het leggen van verbindingen in de samenleving, zowel in digitale vorm via de kenniscloud als in fysieke vorm door te ontmoeten.

Huiskamer van de stad

Zo is de bibliotheek ook in de toekomst de huiskamer, studeerkamer en werkplaats in de stad, wijk of dorp. Een mooi voorbeeld van een bibliotheek die verbindingen legt in de samenleving, is de bibliotheek Assen. Die heeft haar deuren wagenwijd opengezet en op verschillende manieren de stad met haar inwoners naar binnengehaald. In het digitaal jaarverslag zie je daarvan allerlei concrete voorbeelden van delen, creëren en participeren.

In 2020 is er een ander soort bibliotheek nodig. Een werkplaats van kennis en verhalen. Van collectie naar connectie. Van lenen naar delen. Een plek die je vooruit brengt. Omdat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste technologie, in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio. De bibliotheek Assen is een concreet voorbeeld van hoe deze bibliotheek van de toekomst nu al vorm krijgt.