Bibliotheek van de Toekomst in Tilburg Noord

Gepubliceerd op: 13 juni 2014 09:53

De Bibliotheek van de Toekomst komt overal, niet alleen in de Spoorzone. Onder de leiding van Jan David Hanrath en Rob Bruijnzeels van het Ministerie van Verbeelding vond daarom op 4 juni een creatieve sessie plaats met de bestuurders en medewerkers van de Bibliotheek Midden-Brabant en twee masterstudenten Imagineering. Het doel van deze sessie: vormgeven van de bibliotheek op de tijdelijke locatie in Tilburg Noord.

Door: Marieke van der Meulen, manager Tilburgse Bibliotheken

Bruijnzeels gaf de aanwezigen inzichten in hoe de wereld er nu uit ziet, maar vooral hoe de wereld er straks, in de toekomst, uitziet. En wat dat voor gevolgen heeft voor de bibliotheek. Met dit beeld in gedachten werden onder leiding van Jan David Hanrath de huidige en toekomstige functies van de bibliotheek in Tilburg Noord in kaart gebracht.

Ontmoeten en kennis delen

De belangrijkste functies van de bibliotheek in Tilburg Noord zijn het sociale aspect en het kennis aspect. Deze aspecten vormen de speerpunten voor de bibliotheek in deze wijk. Niet alleen voor de wijk, of door de bewoners, maar met elkaar. De participatie met de wijkbewoners is cruciaal in de bibliotheek van de toekomst. De 140 verschillende nationaliteiten die in Tilburg Noord woonachtig zijn, geven deze bibliotheek een unieke identiteit.

Van collectie naar connectie

In de vernieuwde bibliotheek zal de collectie een minder groot deel van de ruimte innemen dan nu het geval is. De ruimte die hierdoor vrijkomt kan gebruikt worden voor ontmoeting, debat, kennisdeling en het vertellen van verhalen. Deze functie vraagt om een andere aanpak.

Proeftuin

Hoe die aanpak precies wordt, dat kunnen we onderweg ontdekken: we gaan experimenteren met de nieuwe vorm, kijken wat werkt en wat niet. Is iets niet succesvol, dan stellen we bij en proberen we opnieuw. Zo wordt de tijdelijke huisvesting in Tilburg Noord een soort proeftuin voor De Bibliotheek van de Toekomst!

Ik vind het prachtig dat nu, naast de Spoorzone, ook een wijkbibliotheek een belangrijke rol gaat spelen in het vormgeven aan de Bibliotheek van de Toekomst.

In 2020 is er een ander soort bibliotheek nodig. Een werkplaats van kennis en verhalen. Van collectie naar connectie. Van lenen naar delen. Een plek die je vooruit brengt. Omdat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste technologie, in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio. De tijdelijke bibliotheek in Tilburg Noord is een voorbeeld van hoe deze werkplaats nu al vorm krijgt.