Bondgenootschappen

Gepubliceerd op: 23 oktober 2014 09:43

Op bezoek bij Erna Winters, directeur Bibliotheek Kennemerwaard voor collegiale uitwisseling. Zij schetst concrete beelden van de route waarlangs de transitie van de Bibliotheek naar de Toekomst zal plaatsvinden.

Door: Henriëtte de Kok, directeur van de Bibliotheek Midden-Brabant

Zeker drie punten inspireerden ons, onder andere haar quote over de collectie, ‘De collectie staat niet meer centraal, maar de programmering. De collectie is hieraan ondersteunend.’ Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Lezen in de keuken’. 
Ook het vormen van bondgenootschappen, die niet vrijblijvend zijn en wel duurzaam, speelt in het succes van de transitie een belangrijke rol. Een goed voorbeeld hiervan is de uitwerking van het domein duurzaamheid: wat begon met de passie van een medewerker, groeide uit tot een breed gedragen kennisthema in verschillende gemeenten.

Tot slot biedt de bibliotheek Kennemerwaard een podium voor instellingen en individuen, waarbij de burgers alle ruimte krijgen om hun eigen initiatieven te ontplooien.

In 2020 is er een ander soort bibliotheek nodig. Een werkplaats van kennis en verhalen. Van collectie naar connectie. Van lenen naar delen. Een plek die je vooruit brengt. Omdat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste technologie, in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio. Bezoeken aan andere Bibliotheken in Nederland zijn een voorbeeld van hoe deze werkplaats nu al vorm krijgt.