Delegatie Europees Parlement bezoekt Kennismakerij

Gepubliceerd op: 18 november 2014 14:11

Op vrijdag 31 oktober bezocht Europees Parlementarier Marietje Schaake verschillende Nederlandse bibliotheekinitiatieven. Een hiervan is de Kennismakerij, de proeftuinbibliotheek in de Tilburgse Spoorzone. De Kennismakerij is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant.

Samen met de directeur van de Stichting Lezen en Schrijven, Merel Heimens Visser, bezocht Marietje Schaake D66 de Kennismakerij. Het werd een geanimeerd gesprek met directie en medewerkers van de Bibliotheek Midden-Brabant en bezoekers van de Kennismakerij.

Verschillende thema’s passeerden de revue. Er werd gesproken over de taak die bibliotheken vervullen in het kader van mediawijsheid. Niet alleen geletterdheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt maar ook de stimulerende rol die bibliotheken spelen in het aanleren van digitale vaardigheden. Het Digilab van de bibliotheek, waar digibeten en digiwijzen elkaar ontmoeten is hiervan een goed voorbeeld.

Een ander belangrijk thema was de innovatiekracht van bibliotheken, waarbij de Kennismakerij als voorbeeld werd besproken. Het bezoek was onder de indruk van de prachtige ruimte en het concept van de Bibliotheek nieuwe stijl die hier is neergezet. Dit voorbeeld wordt daarom opgenomen in een boek over innovatie in de bibliotheeksector dat in 2015 aangeboden wordt aan het Europees Parlement.

In 2020 is er een ander soort bibliotheek nodig. Een werkplaats van kennis en verhalen. Van collectie naar connectie. Van lenen naar delen. Een plek die je vooruit brengt. Omdat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste technologie, in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio. Inspiratiebezoek aan de Kennismakerij door andere partijen zijn een voorbeeld van hoe deze werkplaats nu al vorm krijgt.