Raad Tilburg stemt in met verhuizing Bibliotheek Tilburg Centrum naar Spoorzone

Gepubliceerd op: 16 december 2014 17:13

De Tilburgse gemeenteraad stemde 15 december in met de renovatie/restauratie van de Locomotiefhal in de Spoorzone en het hierin vestigen van de Bibliotheek van de Toekomst, kennispartners en de stadshal. Hiermee toont Tilburg de ambitie om een moderne leeromgeving voor alle Tilburgers te willen neerzetten, een werkplaats van kennis en verhalen.

Vervolg

Met dit besluit heeft het college de opdracht gekregen de renovatie/restauratie van de LocHal verder uit te werken. In september 2015 leggen zij de raad een voorstel voor tot het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet. Voorwaarde is dat tenminste 60% va de beoogde kantoorruimte in het Tilburg Trade Center - dat naast de LocHal ontwikkeld wordt - verhuurd of verkocht is.

Een belangrijke stap

Henriëtte de Kok, bestuursvoorzitter van de Bibliotheek Midden-Brabant is zeer verheugd met het besluit: “Dit een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de Spoorzone als gebied en het vormgeven van de Bibliotheek van de Toekomst. We hebben er vertrouwen in dat de private interesse voor vestiging in de Spoorzone voor september nog concreter wordt. Nu kunnen we de opgave ter hand nemen samen met de inwoners van Tilburg en beoogde partners, zoals bijvoorbeeld Seats2meet, BKKC en Kunstbalie, inhoud te geven aan de Bibliotheek van de Toekomst. Dit doen we onder andere in de Kennismakerij, onze proeftuinbibliotheek, die nu al in de Spoorzone gevestigd is."

Wil je meedenken over de toekomst van de Bibliotheek? Stuur een e-mail aan kennismakerij@bibliotheekmb.nl of een tweet aan @dekennismakerij.