Doel Leesoffensief Brabant: alle Brabantse jongeren geletterd

Gepubliceerd op: 22 april 2021 12:14

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen achteruit holt. Zo scoort 24% van de 15-jarigen onvoldoende op leesvaardigheid. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie en leidt tot een tweedeling in onze samenleving. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid zijn hoog: alleen al in Brabant zo’n € 176 miljoen per jaar. De Brabantse Bibliotheken komen daarom samen met Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen met een actieplan: Leesoffensief Brabant.

Donderdag 22 april vond de online aftrap van Leesoffensief Brabant plaats. Samen met meer dan 100 vertegenwoordigers van andere Brabantse Bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant gingen we in gesprek over concrete acties en initiatieven om leesvaardigheid en leesmotivatie aantoonbaar te bevorderen, met als doel:    

  • Alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs laten beginnen.    
  • De leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroten.
  • Alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs laten komen.

Hierbij doen we een dringende oproep aan de Brabantse gemeenten en de provincie: investeer in de slagkracht van onderwijs en bibliotheken voor een taalvaardig Brabant!  

Meer weten?