Opening eerste 'Bibliotheek op school' – dit is pas het begin

Gepubliceerd op: 9 november 2021 16:26

Zorgen dat álle Tilburgse kinderen die de basisschool verlaten taal- en digitaal vaardig genoeg zijn om zich te redden. Het klinkt vanzelfsprekend, maar bij 1 op de 10 kinderen bereiken we het niet. Dat vraagt om actie, vinden de gemeente Tilburg, basisscholen en de Bibliotheek. Daarom openden ze op 9 november 2021 op basisschool Franciscus in Biezenmortel de eerste ‘Bibliotheek op school’ in Midden-Brabant. Zeven andere scholen uit de regio zullen dat voorbeeld snel volgen. Schooldirecteur Leona van den Houdt: “De Bibliotheek is voor ons een waardevolle partner om rijk lees- en mediaonderwijs te bieden.”

Over een maand bestaat basisschool Franciscus 100 jaar. Met de opening van 'de Bibliotheek op school' vierden ze alvast een feestje vooraf. Want natuurlijk waren alle leerlingen erbij toen hun nieuwe Bibliotheek op school geopend werd. Al leek er nog even een kink in de kabel te komen.

“De dag voor de opening moest ik de kinderen via een videoboodschap laten weten dat ik de sleutel van de nieuwe schoolbieb kwijt was geraakt,” vertelt lees- en mediaconsulent Grietje Zemering. “Door een break in-spel te doen, een beetje het omgekeerde van een escaperoom, hielpen de kinderen me aan een speciale code. Met die code én de hulp van goochelaar Justin Vliegenthart, hebben we dinsdag de Bibliotheek op school toch kunnen openen.” 

Bekijk de korte aftermovie. Tekst gaat daaronder verder.

Meer dan een sterke collectie jeugdboeken

Grietje Zemering is vanuit de Bibliotheek voor een vast aantal uren aan basisschool Franciscus verbonden. Het landelijke leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school omvat dan ook veel meer dan alleen een paar kasten met boeken neerzetten. “Natuurlijk, voor een gevarieerde, actuele collectie in de schoolbibliotheek zorgen we ook. Maar daarnaast meten we bijvoorbeeld ook jaarlijks het leesklimaat op school. Met de resultaten van die monitor gaan we in de klassen doelgericht aan de slag met leesbevordering en digitale geletterdheid. Ik help ook de deskundigheid van leerkrachten hierin te vergroten. Vanuit de Bibliotheek geven we trainingen en adviseer ik het schoolteam bij het opstellen en uitvoeren van hun lees- en mediaplan.” 

Structurele samenwerking uitbouwen

De opening vormt voor de Bibliotheek Midden-Brabant het begin van een reeks: op nog eens zeven basisscholen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Waalwijk wordt dit schooljaar ook een Bibliotheek op school geopend. Directeur-bestuurder Herman Horst: “Bibliotheken zijn natuurlijk al heel lang actief op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Maar de meeste impact maken we wanneer we met scholen een structurele samenwerking kunnen aangaan. Daarmee starten we nu op tien scholen, om dat aantal na dit schooljaar verder uit te bouwen. Dat vraagt alleen wel ook om structurele financiering.” 

In zijn pleidooi om extra in te zetten op leesonderwijs en digitale geletterdheid staat Herman niet alleen: afgelopen voorjaar werd de alarmbel al geluid door meer dan 100 Brabantse vertegenwoordigers van onderwijs- en kinderopvanginstellingen en Bibliotheken. In hun manifest Leesoffensief Brabant bepleiten ze dat er dringend actie nodig is om de Brabantse jeugd een toekomst geven waarin laaggeletterdheid geen rol speelt. Dat vraagt om investeringen door de gemeenten en provincie, maar levert uiteindelijk ook een besparing op: de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid bedragen alleen al in de provincie Brabant jaarlijks maar liefst € 176 miljoen.