Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het project Boekstart stimuleert dit. De Bibliotheek speelt een centrale rol.  

Vakantielezen: tips & acties

Lezen kan overal. Ook op vakantie. Aan het strand, of in de auto ernaartoe. Laat kinderen ook in de vakantie lezen en ze behouden hun niveau. 

Digitale prentenboeken van Bereslim

Bereslimme Boeken zijn digitale prentenboeken voor kinderen van 3 tot 7 jaar die bijdragen aan de taalontwikkeling.

Voorlezen

De knoppen hieronder verwijzen je naar een overzicht van boeken om voor te lezen, ingedeeld naar leeftijd.