Cursusdata

De lesdata staan waar mogelijk direct bij de cursussen vermeld.

Het kan voorkomen dat van de geplande data moet worden afgeweken. Door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van de locatie. Tijdens schoolvakanties wordt in principe nooit lesgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Houd daarom de genoemde lesdata bij de cursus aan.