De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School is een manier voor elke Nederlandse basisschool om een volwaardige (digitale) bibliotheek te realiseren. Het bestaat uit verschillende, flexibel in te zetten bouwstenen om kinderen aan het lezen te krijgen én te houden, op school en thuis. Waarom? Omdat lezen de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Omdat lezen het vliegend tapijt is waarmee ieder door zijn fantasie kan reizen. Omdat lezen je op school vooruit helpt. Omdat je ermee leert navigeren in de digitale wereld. Lees meer over het hoe en waarom in het magazine.

Monitor

Meten is weten. We willen allemaal graag weten hoeveel leerlingen lezen, wat ze lezen en vooral ook welke vorderingen ze maken. Met de leesmonitor, het instrument om leesplezier en leesgedrag in kaart te brengen, is dit een peulenschil. Er worden ook gegevens verzameld over de leesmotivatie van leerlingen en de leesbevordering van leerkrachten. Lees meer in de brochure Meedoen met de Monitor.  

Leesplan

In een leesplan legt een school voor een heel jaar vast op welke wijze er in de verschillende groepen aan leesbevordering wordt gewerkt. Zaken die erin staan: de boekencollectie, taken van de leescoördinator, wekelijkse leesactiviteiten en deelname aan landelijke projecten, zoals de Kinderboekenweek. Na opstelling van het plan is er per groep of voor de hele school een jaaroverzicht beschikbaar.

Schoolwise

Schoolwise is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en tonen van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met leesboeken en betrouwbare informatie. Schoolwise is onderdeel van de Bibliotheek op school en één van de opvolgers voor Educat B, het bibliotheeksysteem dat per 1 januari 2014 is opgeheven. Bekijk de flyer voor meer informatie en om Schoolwise uit te proberen.

Cursus Open Boek

De cursus Open Boek heeft als doel leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drieënhalf uur, plus huiswerkopdrachten. De slotopdracht van de cursus is een plan opstellen om leesbevordering op school op een hoger niveau brengen. De leescoördinatoren worden na het volgen van de cursus uitgenodigd voor het structureel regionaal overleg. Zo ontstaat er een netwerk van leescoördinatoren die tips en ideeën kunnen uitwisselen. De kosten bedragen € 300,00 per deelnemer, exclusief BTW. De cursusdata voor Open Boek volgen binnenkort. Stuur voor meer informatie een mail naar Ans von Harenberg of bekijk de folder.