Tilburgse scholen helpen ‘cirkel van armoede’ doorbreken

Gepubliceerd op: 22 februari 2022 09:14

In elke Tilburgse klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Om in klassen bespreekbaar te maken wat het betekent om arm te zijn, heeft de Bibliotheek Midden-Brabant een nieuwe leskist toegevoegd aan haar aanbod voor scholen. De eerste leskist overhandigde wethouder bestaanszekerheid Esmah Lahlah op maandag 21 februari aan de leerkrachten van basisschool De Alm.

Het initiatief voor dit onderwijsproject kwam van Rochelle Heerema van Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’ onderwerp armoede op een eenvoudige manier bespreekbaar maakt. Samen met de bibliotheek in Rijswijk ontwikkelde Rochelle een leskist met boeken en lesmateriaal voor scholen in Rijswijk. Dankzij de Bibliotheek Midden-Brabant en een financiële bijdrage van de gemeente, kunnen ook Tilburgse scholen nu aan de slag met de leskist Kansrijk - doorbreek de cirkel van armoede.

Armoede, doorbreek de cirkel

Leskist Kansrijk_Doorbreek de cirkel van armoede

De leskist is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In de kist zitten een lesbrief, opdrachten voor leerlingen en dertig populaire jeugdboeken. Elke leerling krijgt een eigen boek en klassikaal wordt het boek Adres onbekend gelezen. Dit boek gaat, over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder in een kampeerbusje woont en eigenlijk dakloos is.

Met aansprekende verhalen ervaren leerlingen wat het betekent om arm te zijn. “Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen,” vertelt Helma van de Langerijt, programmacoördinator educatie bij de Bibliotheek Midden-Brabant. “Via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En je werkt tegelijk aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken.”

Scholen kunnen de leskist aanvragen via onze webshop

Gelijke kansen voor Tilburgse kinderen

Armoede is ook in Tilburg een belangrijk thema. Wethouder Esmah Lahlah: “Ons belangrijkste doel als gemeente is om te doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. We willen dat alle kinderen en hun ouders in Tilburg optimale  kansen krijgen in het leven. Het maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is of waar je woont. Onderwijs speelt daarin een belangrijke en grote rol. Zo kunnen we ook schaamte om te praten over dit onderwerp doorbreken." Deze leskist en lessenreeks leveren daar volgens Esmah een mooie bijdrage aan: “In de lesbrief vinden leerkrachten een sociale kaart, een overzicht van alle hulp die in Tilburg wordt aangeboden aan gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo kunnen leerkrachten niet alleen helpen om over het onderwerp te praten, maar kinderen en ouders ook vertellen over de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn.”

Met dank aan Ton van Rooij (foto's).