Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven

U schrijft in voor een cursus door u digitaal aan te melden via www.bibliotheekmb.nl/cursussen. Onderaan elke cursus op deze website vindt u de knop “direct inschrijven”.

Voor hulp bij het inschrijven kunt u tijdens service-uren altijd aankloppen bij een van onze medewerkers.

Inschrijving is een feit als uw aanmelding en uw betaling door ons systeem is verwerkt en u een toegangskaart heeft ontvangen. Het team Cursushuis van de Bibliotheek Midden-Brabant bepaalt het minimum en maximum aantal deelnemers per cursusgroep. De kosten van boeken, excursies, lesmaterialen en eventuele examenkosten zijn - tenzij anders aangegeven - niet in de cursusprijs verwerkt. Houdt bij het maken van uw keuze rekening met die kosten.

Start cursus

Een cursus gaat van start als er voldoende inschrijvingen zijn. U ontvangt daar uiterlijk 1 week voor de startdatum bericht over. Als de cursus doorgaat, ontvangt u via e-mail een 'Bewijs van deelname'. In het bericht staat ook verdere informatie met betrekking tot de cursus, zoals lesdata en eventueel lesmateriaal.

Uitgevallen lessen worden in overleg met de docent later ingehaald. De docent en/of het team Cursushuis proberen u tijdig te bereiken als een les niet doorgaat. Als er niet voldoende inschrijvingen zijn, moet de cursus helaas geannuleerd worden. U ontvangt daarover uiterlijk 4 dagen voor de geplande startdatum bericht over. Mocht de cursus geannuleerd worden dan wordt het betaalde cursusgeld volledig gerestitueerd. Houd hierbij rekening met een termijn van 14 dagen.

Wachtlijst

Als het maximum aantal deelnemers voor een cursus is bereikt, kunt u zich niet meer aanmelden. U kunt via e-mail uw interesse aan ons doorgeven. Dat betekent dat u alleen nog kunt deelnemen als er onverhoopt een plaats vrij komt. U wordt dan uiteraard direct geïnformeerd. Bij een lange wachtlijst proberen we in overleg met de docent een extra cursus aan te bieden. 

Betaling

U betaalt bij inschrijving via IDEAL. Wilt u betalen via de Meedoenregeling neem dan contact
op via e-mail of telefoon: 013-4648556.

Korting

Voor bepaalde cursussen geldt een korting als u lid bent van de bibliotheek. Deze korting is bij de informatie over de cursus vermeld. Heeft u recht op de meedoenregeling dan kunt u met uw tegoed het cursusgeld voldoen.

Annuleren

U kunt alleen schriftelijk of via e-mail annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering wordt er € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende reeds betaalde lesgeld zal aan u terug worden gestort. Cursisten verbinden zich voor de gehele cursus. Bij opzegging nádat het “bewijs van deelname” heeft ontvangen bent u het cursusgeld exclusief materialen verschuldigd. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Certificaat

Op verzoek ontvangt u een certificaat van deelname aan de cursus. Voorwaarde is dat u voldoende lessen en de inhoud van de cursus heeft gevolgd. Dat wordt beoordeeld door de docent. Een certificaat kost € 5,00 en kan na afloop van een cursus aangevraagd worden via e-mail of telefoonnummer 013 46 48 570.