Voor professionals

Wil je meer doen met leesbevordering of mediawijsheid, voor je team of ouders? De leesconsulenten en mediacoaches van de Bibliotheek Midden-Brabant helpen je graag! Ze werken met je samen aan een op maat gemaakt lees- of mediaplan.

Daarnaast bieden ze ondersteuning bij de uitvoering van landelijke en lokale activiteiten en zijn beschikbaar voor informatiebijeenkomsten waaraan jullie samen invulling geven.

Producten – professionals

Maak een keuze uit ons aanbod voor professionals: gemakkelijk veel boeken lenen, bijgepraat worden over actuele titels of een gefundeerd advies over de schoolcollectie.

Uitnodiging voor inspiratieavond

Op donderdag 10 september vindt in de LocHal de inspiratieavond voor de Kinderboekenweek plaats. Vanwege de huidige anderhalve-metermaatregelen is het aantal deelnemers beperkt, dus schrijf je snel in!

Basisvaardigheden

2,5 miljoen mensen in Nederland, jong en oud, hebben flinke moeite met basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met computers.