Voor professionals

Wil je meer doen met leesbevordering of mediawijsheid, voor je team of ouders? De leesconsulenten en mediacoaches van de Bibliotheek Midden-Brabant helpen je graag! Ze werken met je samen aan een op maat gemaakt lees- of mediaplan.

Daarnaast bieden ze ondersteuning bij de uitvoering van landelijke en lokale activiteiten en zijn beschikbaar voor informatiebijeenkomsten waaraan jullie samen invulling geven.

24% van de 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid. De gevolgen zijn groot: tweedeling in de samenleving, hoge maatschappelijke kosten. Samen met andere Brabantse Bibliotheken, onderwijs- en kinderopvanginstellingen komen we met een actieplan: Leesoffensief Brabant.

Producten – professionals

Maak een keuze uit ons aanbod voor professionals: gemakkelijk veel boeken lenen, bijgepraat worden over actuele titels of een gefundeerd advies over de schoolcollectie.

Basisvaardigheden

2,5 miljoen mensen in Nederland, jong en oud, hebben flinke moeite met basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met computers.

Inspiratieavond: Kinderboekenweek

Op dinsdag 20 september komt Janneke Schotveld naar de Inspiratieavond voor de Kinderboekenweek. De avond vindt plaats in het Goirlese Cultureel Centrum Jan van Besouw. Janneke Schotveld zal een presentatie geven waarna er ook nog diverse workshops volgen.