Voor primair onderwijs

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. 

Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Speciaal voor het basisonderwijs levert de Bibliotheek Midden-Brabant een mooi aanbod aan collecties en programma’s rondom leesbevordering en mediawijsheid op scholen. Elk programma wordt op maat aangeboden, waardoor het aansluit bij de methodes op school. 

Producten – basisonderwijs

Projecten, themacollecties en Voorleeskisten: maak een keuze uit ons speciale aanbod voor het basisonderwijs. Het aanbod focust op bevordering van leesplezier en digitale geletterdheid.

De Grote Vriendelijke Podcast

De Grote Vriendelijke Podcast is de eerste Nederlandse podcast over jeugdliteratuur. Kinderboekenrecensenten Jaap Friso en Bas Maliepaard zijn de initiatiefnemers.

Doel van de onafhankelijke serie podcasts is ouders, leerkrachten en kinderboekenliefhebbers maandelijks te informeren over, en te enthousiasmeren voor jeugdliteratuur.

Uitnodiging voor inspiratieavond

Op donderdag 10 september vindt in de LocHal de inspiratieavond voor de Kinderboekenweek plaats. Vanwege de huidige anderhalve-metermaatregelen is het aantal deelnemers beperkt, dus schrijf je snel in!

Open Boek 2.0

De cursus Open Boek 2.0 leidt leerkrachten op tot leescoördinator basisonderwijs. De taak van een leescoördinator is om samenhang in het leesonderwijs aan te brengen. Want met een gerichte inzet op leren lezen, begrijpend lezen en leesbevordering, kan zeker 95% van alle kinderen het vereiste leesniveau behalen. 

Om het leesbeleid goed te borgen zijn er, in de meest ideale situatie, twee leescoördinatoren op school, verdeeld over onder- en bovenbouw. In de cursus leer je, onder meer, genres kennen in de jeugdliteratuur en de relatie tussen technisch en begrijpend lezen.

De Bibliotheek op School

Een educatieve aanpak voor leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid in het basisonderwijs. Dat is de Bibliotheek op School. Het bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen die scholen in staat stellen lezen en mediawijsheid te stimuleren.